Jaké by to bylo,

kdyby BIM představoval náskok ve prospěch Vašeho projektu

Digitalizace proniká momentálně téměř všemi oblastmi našeho života a stavebnictví není výjimkou. Nabídka 360stupňové vizualizace panoramatu nebo virtuální realita se stává při vývoji stavebního projektu pod taktovkou DELTA již běžnou praxí. Aktivně uplatňujeme inovace a nejnovější trendy ve stavebnictví ve prospěch svých klientů, proto projekty zpracováváme ve standardu BIM (Building Information Modeling). V systému pracují všechny zainteresované strany společně a vzájemně sdílejí potřebné informace a data o připravované budově, a to vše od prvotního architektonického konceptu, přes projekci, proces realizace výstavby, po správu budovy a její revitalizaci či demolici.

Stavební projekt zpracováváme dle požadavku investora v základním modelu BIM 3D, popřípadě s využitím časových a nákladových aspektů stavby 4D a 5D. Realizované DELTA BIM projekty reprezentují stavby z oblasti administrativních budov, průmyslových objektů a budovy z oblasti vzdělávání či nakupování a zábavy.

BIM projekt DELTA: Náskok díky inovaci

1

Velmi detailní a realistické zobrazení 3D vizualizace modelu budoucí budovy pro jednodušší pochopení konceptu budovy.

2

Efektivnější plánování, vyšší kvalita stavebního díla s časovou a finanční úsporou.

3

Vyšší kvalita návrhu projektové dokumentace, detekce kolizí a eliminace chyb, která zajistí investorovi efektivnější řešení ještě ve fázi projekce.

4

Rychlé reakce na změny ve schvalovacím procesu pomocí inteligentnějších nástrojů, vyšší produktivita práce.

5

Možnost snadné kontroly projektu ve všech jeho fázích, dostupnost informací pro všechny zúčastněné.

6

Detailní podklady pro výběrové řízení zhotovitele stavby.

7

Aktuální platná a všem nominovaným dostupná projektová dokumentace po celý životní cyklus budovy.

8

Využití simulací a analýz kompletního virtuálního modelu budovy pro identifikaci provozního hospodaření objektu.

Virtuální model stavby

BIM nabízí chytré řešení v němž naleznou přesné informace o projektu jak architekti, stavební inženýři, tak stavební realizační firmy, investoři, developeři či správci budov.

Building Information Modeling vytváří komplexní virtuální model stavby umožňující generování a správu informací reprezentujících podrobné charakteristiky vybraných prvků stavby ve vhodných datových souborech.

Proces pod kontrolou

Soubory lze extrahovat, měnit, propojovat a vkládat pro zlepšení rozhodovacích procesů při navrhování, schvalování, realizaci, správě a údržbě stavby. Celý proces plánování a projektování budovy se tak výrazně zrychluje, rychle reaguje na konkrétní potřeby majitele budovy.

Investorovi umožňuje díky snadnému pochopení konceptu budovy kvalitní rozhodnutí o budoucích parametrech stavebního díla.

Sdílení informací

BIM model umožňuje sdílet tyto informace uvnitř i vně týmu (urbanista, architekt, inženýr, geodet, profesisté, zhotovitelé, uživatelé, správci, facility management aj.) a dovoluje souběžnou práci s doplňováním informací celého týmu ve stejném čase ve sdílenému BIM modelu.

Toto systémové sdílení a ukládání informací snižuje obvyklé ztráty informací při předávání mezi profesemi a účastníky projektu.

Jak funguje BIM? Nástroje BIM modelu v praxi

Databáze informací o stavbě

Building Information Modeling (Informační model budovy), zkráceně BIM, je digitální model, jež představuje budovu, objekt či stavbu se všemi jeho technickými detaily a charakteristikami. BIM model slouží jako databáze komplexních informací o dané budově ve všech fázích procesu.

BIM oceníte jak ve fázi projektové přípravy a plánování budovy, tak ve fázi realizace a výstavby včetně provozu, a to po celou dobu životního cyklu budovy, tj. od prvotního konceptu až po odstranění stavby.

Přehledně shrnuté doplňující informace

BIM model nezobrazuje pouze informace o prostorových vazbách (3D zobrazení), ale též dovoluje ke každému stavebnímu prvku v projektu přiřadit další potřebné informace tzv. metadata, jako například typ výrobku a jeho bližší parametry či specifikaci, doporučeného výrobce, případně další potřebné a užitečné
informace.

BIM model tedy zobrazuje konkrétní řešení pro všechny možné
účely a profese.

3D model zachycuje téměř 100 % geometrie

Tradiční projektová dokumentace je závislá na 2D technických výkresech (situace, půdorysy, řezy aj.) doplněných o textové informace (technické zprávy, výpočty, specifikace, datové listy aj.). Vlivem častých změn obvykle není tato dokumentace ani úplná, ani správná. I nejpropracovanější 2D dokumentace dokáže zachytit jen přibližně 60 % geometrie.

Naopak BIM model umožňuje díky digitalizaci rychlou reakci na vývoj projektu se sdílením aktuálních informací všem zúčastněným osobám ve stejný okamžik. Modelováním všech elementů v prostoru je možné docílit zachycení téměř 100 % geometrie.

Projektový tým pracuje vždy s aktuální verzí

V rámci projektu jsou grafická data jen zhruba 5 % z celého objemu dat. Ostatních 95 % informací je tvořeno negrafickými daty (parametry a textovými soubory).

Celý projektový tým pracuje v daném čase s jedinou aktuální a správnou verzí projektové dokumentace.

Model reflektuje i externí geografické informace

V BIM má 3D model funkci prostorového nosiče dalších informací o jednotlivých prvcích a navazujících elementech modelu. Připojené informace dovolují analyzovat prvky i jejich sestavy (množství materiálu, jeho vlastnosti, technické parametry, strukturu), ale také vztahy mezi nimi pro simulační analýzy návrhu konceptu budovy (osvětlení, teplo, statika aj.).

Tím propojují model s globálními externími geografickými informacemi, které BIM model umístí do prostoru (okolí, krajiny) a jeho vazeb.

3D, 4D i 5D model stavby

Propojení všech uvedených prvků a elementů modelu s časem, časovým harmonogramem stavby (4D) dovoluje virtuální modelování postupu realizace, doplněného o náklady a tím umožní generovat průběh čerpání nákladů či stanoveného investičního rozpočtu klienta (costflow nebo „5D“).

O společnosti DELTA

Díky partnerství, vizi a rozmanitosti je DELTA úspěšnou mezinárodní skupinou osmi společností s pobočkami v Rakousku, České republice, na Slovensku a Ukrajině, kterou je dnes. Již přes více než 40 let existence se DELTA zaměřuje vždy na budoucnost.

Se službami v oblasti architektury, plánování a projektové přípravy staveb, stavebním managementem a koordinací výstavby včetně projektového managementu a IT podpory stavebních projektů, společnost DELTA již dokončila řadu úspěšných projektů v oblasti rezidenční výstavby, průmyslových a administrativních budov, kanceláří, objektů určených k nakupování, zábavě a vzdělávání včetně staveb ve zdravotnictví.

Spokojení klienti

Reference

Nová testovací dráha pro BMW, Sokolov, Česko

Administrativní budova společnosti Ekom, Piešťany, Slovensko

Detail ›

Univerzitní budova BOKU, Vídeň, Rakousko

Detail ›

Sídlo a výrobní hala společnosti LEONI, Kolomyia, Ukrajina

Detail ›

Kontaktujte nás

Ing. Martin Pejchal
DELTA Projektconsult s.r.o.
Pankrác Business Centre
Na Pankráci 1724/129
CZ - 140 00 Praha 4
Poptávkový formulář - bim
Delta – Stavební projekty
Odebírat newsletter

Odebírat newsletter

Newsletter
reCAPTCHA