Modelování a management staveb s pomocí BIM je ve společnosti DELTA realitou

V systému BIM pracují všechny zainteresované strany společně a vzájemně sdílejí potřebné informace a data o připravované budově, a to vše od prvotního architektonického konceptu, přes projekci, proces realizace výstavby, po správu budovy a její revitalizaci či demolici. Nabídka 360stupňové vizualizace panoramatu nebo virtuální realita se stává při vývoji stavebního projektu pod taktovkou naší projekční kanceláře DELTA již běžnou praxí. Aktivně uplatňujeme inovace a nejnovější trendy ve stavebnictví, proto jsou projekty ve standardu BIM (Building Information Modeling) logickým krokem ve vývoji.

Stavební projekt zpracováváme dle požadavku investora v základním modelu BIM 3D, popřípadě s využitím časových a nákladových aspektů stavby 4D a 5D. Realizované DELTA BIM projekty reprezentují stavby z oblasti administrativních a průmyslových objektů, budovy z oblasti vzdělávání, zdravotnictví či nakupování a zábavy.

Proč DELTA prosazuje modelování v BIM?

1

Velmi detailní a realistické zobrazení 3D modelu budoucí budovy pro jednodušší pochopení jejího konceptu.

2

Efektivnější plánování a management, vyšší kvalita stavebního díla s časovou a finanční úsporou.

3

Vyšší kvalita návrhu projektové dokumentace, detekce kolizí a eliminace chyb, která zajistí investorovi efektivnější řešení ještě ve fázi projekce.

4

Rychlé reakce na změny ve schvalovacím procesu pomocí inteligentnějších nástrojů, vyšší produktivita práce.

5

Možnost snadné kontroly projektu ve všech jeho fázích, dostupnost informací pro všechny zúčastněné.

6

Detailní podklady pro výběrové řízení zhotovitele stavby.

7

Aktuální platná a všem nominovaným dostupná projektová dokumentace po celý životní cyklus budovy.

8

Využití simulací a analýz kompletního virtuálního modelu budovy pro identifikaci provozního hospodaření objektu.

Virtuální model stavby

BIM nabízí chytré řešení v němž naleznou přesné informace o projektu jak architekti, stavební inženýři, tak stavební realizační firmy, investoři, developeři či správci budov.

Building Information Modeling vytváří komplexní virtuální model stavby umožňující generování a správu informací reprezentujících podrobné charakteristiky vybraných prvků stavby ve vhodných datových souborech.

BIM = transparentní procesy pod kontrolou

Soubory lze extrahovat, měnit, propojovat a vkládat pro zlepšení rozhodovacích procesů při navrhování, schvalování, realizaci, správě a údržbě stavby. Celý proces plánování a projektování budovy se tak výrazně zrychluje, rychle reaguje na konkrétní potřeby majitele budovy.

BIM se proto někdy překládá také jako building information management

Sdílení informací

BIM model umožňuje sdílet tyto informace uvnitř i vně týmu (urbanista, architekt, inženýr, geodet, profesisté, zhotovitelé, uživatelé, správci, facility management aj.) a dovoluje souběžnou práci s doplňováním informací celého týmu ve stejném čase ve sdílenému BIM modelu.

Toto systémové sdílení a ukládání informací snižuje obvyklé ztráty informací při předávání mezi profesemi a účastníky projektu.

Co je to BIM? Nástroje BIM modelu v praxi projektanta

Databáze informací o stavbě

Building Information Modeling (Informační model budovy), zkráceně BIM, je digitální model, jež představuje budovu, objekt či stavbu se všemi jeho technickými detaily a charakteristikami. BIM model slouží jako databáze komplexních informací o dané budově ve všech fázích procesu.

BIM oceníte jak ve fázi projektové přípravy a plánování budovy, tak ve fázi realizace a výstavby včetně provozu, a to po celou dobu životního cyklu budovy, tj. od prvotního konceptu až po odstranění stavby.

BIM model

Přehledně shrnuté doplňující informace

BIM model nezobrazuje pouze informace o prostorových vazbách (3D zobrazení), ale též dovoluje ke každému stavebnímu prvku v projektu přiřadit další potřebné informace tzv. metadata, jako například typ výrobku a jeho bližší parametry či specifikaci, doporučeného výrobce, případně další potřebné a užitečné
informace.

BIM model tedy zobrazuje konkrétní řešení pro všechny možné
účely a profese.

3D model budovy (ilustrativní)

3D model zachycuje téměř 100 % geometrie

Tradiční projektová dokumentace je závislá na 2D technických výkresech (situace, půdorysy, řezy aj.) doplněných o textové informace (technické zprávy, výpočty, specifikace, datové listy aj.). Vlivem častých změn obvykle není tato dokumentace ani úplná, ani správná. I nejpropracovanější 2D dokumentace dokáže zachytit jen přibližně 60 % geometrie.

Naopak BIM model umožňuje díky digitalizaci rychlou reakci na vývoj projektu se sdílením aktuálních informací všem zúčastněným osobám ve stejný okamžik. Modelováním všech elementů v prostoru je možné docílit zachycení téměř 100 % geometrie.

BIM

Projektový tým pracuje vždy s aktuální verzí

V rámci projektu jsou grafická data jen zhruba 5 % z celého objemu dat. Ostatních 95 % informací je tvořeno negrafickými daty (parametry a textovými soubory).

Celý projektový tým pracuje v daném čase s jedinou aktuální a správnou verzí projektové dokumentace.

3D projekt v BIM – Piešťany (ilustrační)

Model reflektuje i externí geografické informace

V BIM má 3D model funkci prostorového nosiče dalších informací o jednotlivých prvcích a navazujících elementech modelu. Připojené informace dovolují analyzovat prvky i jejich sestavy (množství materiálu, jeho vlastnosti, technické parametry, strukturu), ale také vztahy mezi nimi pro simulační analýzy návrhu konceptu budovy (osvětlení, teplo, statika aj.).

Tím propojují model s globálními externími geografickými informacemi, které BIM model umístí do prostoru (okolí, krajiny) a jeho vazeb.

3D model (ilustrační)

3D, 4D i 5D model stavby

Propojení všech uvedených prvků a elementů modelu s časem, časovým harmonogramem stavby (4D) dovoluje virtuální modelování postupu realizace, doplněného o náklady a tím umožní generovat průběh čerpání nákladů či stanoveného investičního rozpočtu klienta (costflow nebo „5D“).

O společnosti DELTA

Díky partnerství, vizi a rozmanitosti je DELTA úspěšnou mezinárodní skupinou osmi společností s pobočkami v Rakousku, České republice, na Slovensku a Ukrajině, kterou je dnes. Již přes více než 40 let existence se DELTA zaměřuje vždy na budoucnost.

Se službami v oblasti architektury, plánování a projektové přípravy staveb, stavebním managementem a koordinací výstavby včetně projektového managementu a IT podpory stavebních projektů, společnost DELTA již dokončila řadu úspěšných projektů v oblasti rezidenční výstavby, průmyslových a administrativních budov, kanceláří, objektů určených k nakupování, zábavě a vzdělávání včetně staveb ve zdravotnictví.

Spokojení klienti

Reference - projekty v BIM

Vývojové centrum pro BMW Group, Sokolov, Česko

Detail ›

Administrativní budova společnosti Ekom, Piešťany, Slovensko

Detail ›

Univerzitní budova BOKU, Vídeň, Rakousko

Detail ›

Nemocnice sester Alžbětinek, Vídeň

Detail ›
Odebírat newsletter

Odebírat newsletter

Newsletter
reCAPTCHA